Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

aktualności

 
03/01/2016 5:38 pm
Na wszystkich serwerach udostępnione zostały najnowsze wersje PHP: 5.6 oraz 7.0. Wersja 5.6 zastąpiła na serwerach wersję 5.5 (zmiany pomiędzy nimi nie były znaczące). Zalecamy zmianę domyślnego PHP 5.3 na wersję 5.6, a jeżeli Pańśtwa strona jest juz kompatybilna z PHP 7.0 to warto ją zastosować - zmniejszenie czasu generowania skryptów jest prawie 2 krotne!

W celu zmiany wersji PHP na 5.6 należy do pliku .htaccess w katalogu strony (zwykle public_html) dodać poniższą linijkę:
AddHandler application/x-httpd-php56 .php
Wersja PHP 5.6 dostępna jest od dluższego czasu, w związku z tym większość popularnych skryptów jest z nią kompatybilna. Jeżeli w  ostatnim roku aktualizowali Państwo stronę to powinna być ona kombatybilna z PHP 5.6.

Niedawno udostępniona została również nowa wersja PHP 7.0. W stosunku do wcześniejszych wersji zauważalny jest znaczący wzrost wydajności - przełączenie na PHP 7.0 zwykle ok. 2 krotnie skraca czas generowanie strony i/lub zwiększa 2 krotnie liczbę możliwych do obsłużenia użytkowników. Zmian w PHP 7.0 w stosunku do wcześniejszych wersji jest więcej, dlatego warto wcześniej zaktualizować skrypt strony do najnowszej wersji (co raz więcej z nich jest już kompatybilna z tą wersją PHP). W celu zmiany na PHP 7.0 należy do pliku .htaccess w katalogu strony/skryptu (zwykle public_html) dodać poniższą linijkę:
AddHandler application/x-httpd-php7 .php

Od 01.02.2016 rozpacznie się zmiana domyslnego PHP na serwerach z 5.3 na 5.6, dlatego zalecamy wcześniejsze zaktualizowanie stron oraz przetestowanie ich kompatybilności z tą wersją. Jeżeli Państwa strona nie jest z nią kompatybilna do prosimy w jej katalogu dodać do pliku .htaccess linijkę:
AddHandler application/x-httpd-php53 .php
Ustawi ono w sposób stały wersję 5.3 jako domyślną i zmiana z naszej strony nie wpłynie na wersję ustawioną na Państwa koncie.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 31.01.2016 zakończona zostanie obsługa PHP 4.4. Jeżeli gdziekolwiek jeszcze mają Państwo ustawioną tę przestarzałą wersję to prosimy o jej zmianę na PHP 5.3 lub ewentualnie PHP 5.2 (na chwilę obecna pozostaje jeszcze dostępne). 


Z poważaniem,
Zespół D2.pl