Połączenie szyfrowane
- SSL
 
 
 
System zgłoszeń
 
 

zamówienie

 

Wybór serwera » Wybór subdomeny » Szczegóły serwera » Regulamin » Potwierdzenie

Prosimy o wybranie rodzaju serwera. Dostępne są serwery Site oraz Reseller. Serwery Site są przeznaczone dla stron internetowych, poczty itp. jednej firmy/osoby. Natomiast sewery Reseller umożliwiają założenie wiele niezależnych podkont w ramach jednego wykupionego serwera. Serwery Reseller mogą służyć do obsługi wielu firm, jak i do dalszej odsprzedaży.

Serwery WWW

 

Podstawowy serwer z przeznaczeniem na stronę internetową, pocztę, serwer plików. Zapewnia pełną obsługę hostingową firmy. Umożliwia utworzenie w ramach jednego serwera wielu stron internetowych o różnych adresach, wielu skrzynek pocztowych oraz wielu kont z dostępem do plików. Wśród oferowanych przez nas serwerów Site dostępne są pakiety: SitePersonal, SiteBusiness, SiteBusinessPro, SiteBusinessVip.


Wybierz »

Serwery Reseller

 

Serwer Reseller z opcją zakładania w pełni niezależnych subkont. Każde z podkont może mieć osobno określone parametry. Serwer ten pozwala na obsługę hostingową wielu firm. Umożliwia także dalszą odsprzedaż usług/kont. Wśród oferowanych przez nas serwerów Reseller dostępne są pakiety: ResellerStart, ResellerMedium, ResellerPro, ResellerVip.


Wybierz »


Zostanie zapisany Twój adres IP (18.207.240.35) oraz adres komputera (ec2-18-207-240-35.compute-1.amazonaws.com).